CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA ĐẠT CHUẨN GMP
0
GMP là gì? TẠI SAO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA LẠI TỰ TIN KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VỚI HỆ THỐNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ GMP – WHO
GMP là gì?
GMP là gì? GMP là viết tắt của Good Manufacturing Practices được hiểu là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt: Là hệ thống quy định chung hoặc những hướng dẫn đảm bảo nhà sản xuất luôn làm ra sản phẩm đạt chất lượng đăng ký và an toàn cho người sử dụng.
GMP là một tiêu chuẩn cơ bản, là điều kiện để phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000. Tại Việt Nam năm 2004, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT Triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” đối với thuốc tân dược đến hết năm 2010 tất cả các doanh nghiệp sản xuất thuốc dùng ngoài và thuốc dược liệu phải đạt GMP-WHO
Công ty cổ phần dược phẩm PQA là nhà máy sản xuất thuốc đông được với hơn 10 năm kinh nghiệm, từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu với các thành tựu đạt được mà Bộ Y Tế đưa ra
https://youtu.be/AZKBL7YSF6o

TOP